Khi gửi hàng tại VEL,trên mỗi hoá đơn của quý vị đều có số Invoice Number ở góc trên bên trái của hoá đơn, Quý vị có thể sử dụng số này để theo dõi đơn hàng của mình hoặc cung cấp số Invoice để VEL có thể giúp quí vị biết thông tin về đơn hàng của mình.